Privacybeleid van de website www.renoportes.fr

Beste gebruiker!

Wij respecteren uw recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens. Als u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt tijdens uw bezoek aan onze website, verzekeren wij u dat we deze zullen verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de EU- en nationale wetgeving en in omstandigheden die een passende beveiliging garanderen.

Hieronder geven we informatie over hoe we uw persoonsgegevens verwerken, hoe lang en welke rechten u hebt met betrekking tot deze gegevens.

Wij nodigen u uit om te lezen!

1. BASISINFORMATIE

1.1. Dit privacybeleid beschrijft de regels voor het omgaan met persoonsgegevens op de website https://www.renoportes.fr/ (hierna de "Website").

1.2. De beheerder van de gegevens die via de Website worden verzameld, is:

Reno Sp. z o. o., ul. Równa 1, 05-462 Majdan, Polen,

e-mailadres: contact@renoportes.fr,

NIP: PL9880293914,

hierna "Beheerder" of "Wij" genoemd.

1.3. Als u contact met ons wilt opnemen, gebruik dan een van de opties die beschikbaar zijn op onze contactpagina.

1.4. Elke entiteit die de Website gebruikt, is de "Gebruiker".

1.5. Persoonsgegevens van de Gebruiker van de Website worden door de Beheerder verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) - hierna te noemen als "GDPR".

2. DOELEINDEN EN RECHTSGRONDEN VOOR GEGEVENSVERWERKING

2.1. Contactkanalen - chat, een afspraakformulier voor een telefoongesprek

2.1.1. Persoonsgegevens die via contactkanalen naar de beheerder worden verzonden (chat, afspraakformulier voor telefoongesprekken, e-mail, telefonisch contact) worden verwerkt met het oog op het beantwoorden van vragen, contact met u opnemen en het regelen van de kwestie waarmee u ons vraagt. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke om op uw berichten te reageren en met u te communiceren (rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG).

2.1.2. Als u ons vraagt om een commercieel aanbod te doen, worden uw persoonsgegevens voor dit doel verwerkt overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG; d.w.z. door ons op uw verzoek actie ondernemen voordat u een contract sluit, bijvoorbeeld verkoop.

2.1.3. Als u een gesprek voert met Messenger-technologie, zijn de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van Meta Platforms Ireland Limited - de aanbieder van de Messenger-applicatie - van toepassing.

2.2. Registratie gebruikersaccount - formulier "Registreren"

2.2.1. Door een Gebruikersaccount aan te maken op onze Website, bent u verplicht om de nodige gegevens te verstrekken om een account aan te maken. Dergelijke gegevens zijn: voor- en achternaam en e-mailadres.

2.2.2. De gegevens die worden verstrekt in verband met het aanmaken van een account worden verwerkt om een account aan te maken en bij te houden op basis van een contract voor de levering van elektronische diensten dat is gesloten via accountregistratie (artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG).

2.2.3. Nadat u een account hebt aangemaakt, kunt u andere gegevens toevoegen, zoals bijvoorbeeld factuuradres of verzendadres. U verstrekt deze gegevens vrijwillig. Ze worden alleen door ons gebruikt wanneer u een bestelling plaatst en aangeven dat we een van deze adressen moeten gebruiken.

2.2.4. Als u vrijwillig gegevens zoals factuuradres of verzendadres aan uw gebruikersaccount toevoegt, verwerken wij deze op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG) uitgedrukt door uw actieve actie (vrijwillige toevoeging van gegevens aan het account), en als u een bestelling plaatst en we deze gegevens gebruiken om de bestelling te verwerken, we zullen beginnen met de verwerking ervan op basis van een verkoopcontract, d.w.z. artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

2.3. Bestellingen plaatsen - aankopen in de online winkel

2.3.1. Bij het plaatsen van een bestelling bent u verplicht om de gegevens te verstrekken die nodig zijn om de bestelling te voltooien, zoals voor- en achternaam, factuuradres, e-mailadres. Afhankelijk van de geselecteerde bezorgoptie moet u mogelijk ook een telefoonnummer opgeven.

2.3.2. Deze gegevens worden verwerkt om de bestelling uit te voeren op basis van een contract voor de levering van elektronische diensten (artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG). Als de Gebruiker een factuur bestelt, worden de gegevens verwerkt om een factuur uit te reiken en op te nemen in de boekhoudkundige documentatie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (artikel 6, lid 1, onder c), van de AVG).

2.4. Formulier "Een opmerking toevoegen"

2.4.1. Om een opmerking onder een artikel toe te voegen, moet u uw naam of bijnaam, e-mailadres en de inhoud van de opmerking / mening opgeven. Deze gegevens worden verwerkt om een opmerking op de Website te plaatsen op basis van het legitieme belang van de Beheerder (artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG), dat wil zeggen de publicatie en het beheer van opmerkingen onder artikelen die op de blog zijn geplaatst.

2.4.2. Alleen uw naam of gegeven bijnaam en opmerking zijn zichtbaar op de Website. Het e-mailadres wordt niet openbaar gemaakt. We hebben echter een e-mailadres nodig voor verificatiedoeleinden.

2.5. Formulier "Een beoordeling toevoegen"

2.5.1. Als u een beoordeling aan ons product wilt toevoegen, moet u uw naam of bijnaam, e-mailadres (als u niet bent ingelogd) en de inhoud van het advies opgeven. Deze gegevens worden verwerkt om uw mening op de Website te plaatsen op basis van het legitieme belang van de Beheerder (artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG), dat wil zeggen de publicatie en het beheer van meningen over onze producten.

2.5.2. Alleen uw naam of bijnaam en de inhoud van uw mening zijn zichtbaar op de Website. Het e-mailadres wordt niet openbaar gemaakt. We hebben echter een e-mailadres nodig voor verificatiedoeleinden.

2.6. Klachten- of retour- en claimformulier

2.6.1. Als u een klacht wilt indienen of een retour wilt doen, kunt u een speciaal opgesteld formulier gebruiken. Voor dit doel bent u verplicht om in het formulier onder andere gegevens te verstrekken zoals: voor- en achternaam, bestelnummer, e-mailadres dat bij de bestelling is verstrekt en de reden voor de retourzending of klacht.

2.6.2. Deze gegevens worden verwerkt om uw klacht of retour te accepteren en af te handelen. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is: artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG - uitvoering van een garantiecontract of artikel 6, lid 1, onder c), van de AVG - in het geval van het overwegen van claims met garantie voor gebreken (uitvoering van een wettelijke verplichting) of artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG - bij het overwegen van claims die geen verband houden met een garantie of garantie.

2.6.3. Als u een andere claim bij ons indient, worden de gegevens van de applicatie verwerkt om de aanvraag te accepteren en kunnen ze vervolgens worden verwerkt om zich te verdedigen tegen claims op basis van ons legitieme belang (artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG), wat verdediging tegen claims is.

2.7. Nieuwsbrief voor architecten

2.7.1. De gebruiker die de "Architect Box - Set for architects" tegen een promotionele prijs wil kopen, abonneert zich op de Nieuwsbrief. Hiervoor geeft hij zijn e-mailadres op. Inschrijven voor de nieuwsbrief is vrijwillig.

2.7.2. De gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief worden verwerkt op basis van toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG), uitgedrukt door vrijwillig een e-mailadres op te geven en zich te abonneren op de nieuwsbrief.

3. GEBRUIKERS "RECHTEN

Beste gebruiker, in het onderstaande gedeelte presenteren we uw rechten onder de AVG.

3.1. Onder de voorwaarden van de AVG heeft de Gebruiker de volgende rechten:

3.1.1. het recht op toegang tot uw gegevens en het opvragen van een kopie daarvan (artikel 15 van de AVG);

3.1.2. het recht om de rectificatie van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 van de AVG);

3.1.3. het recht om verwijdering van gegevens te vragen (als aan de voorwaarden van artikel 17 van de AVG is voldaan);

3.1.4. het recht om beperking van de gegevensverwerking te vragen (als aan de voorwaarden van artikel 18 van de AVG is voldaan);

3.1.5. het recht om gegevensoverdracht te vragen, d.w.z. om persoonsgegevens van de Beheerder te ontvangen, in een gestructureerd, algemeen gebruikt machineleesbaar formaat, voor zover de gegevens worden verwerkt op basis van toestemming of voor het sluiten en uitvoeren van een contract op een geautomatiseerde manier (artikel 20 AVG);

3.1.6. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang, onder meer voor marketingdoeleinden (artikel 21 van de AVG);

3.1.7. het recht om toestemming in te trekken - als de gegevens worden verwerkt op basis van uitdrukkelijke toestemming, heeft de gebruiker het recht om deze op elk moment in te trekken, wat echter geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd vóór de intrekking ervan;

3.1.8. De gebruiker heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, als hij van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de AVG. De gebruiker heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, als hij van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de AVG.

3.2. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

3.2.1. Om uw rechten uit te oefenen, stuurt u een aanvraag met uw verzoek naar het e-mailadres: contact@renoportes.fr.

3.2.2. Indien de Gebruiker binnen 14 dagen geen antwoord ontvangt (soms worden de e-mails niet ontvangen of eindigen ze in spam), maak dan een afspraak via ons formulier "Plan een telefoongesprek".

3.2.3. Personen die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief hebben de mogelijkheid om hun toestemming in te trekken door op de link in het nieuwsbriefbericht te klikken.

4. ONTVANGERS VAN GEGEVENS

4.1. Voor de goede werking van de Website, met inbegrip van de verwerking van Bestellingen, is het noodzakelijk dat de Beheerder gebruik maakt van de diensten van externe entiteiten (zoals bijv. IT-service, softwareleverancier, serverhosting, IT-systeemservice). De beheerder maakt alleen gebruik van de diensten van dergelijke entiteiten die voldoende garanties bieden om passende technische en organisatorische maatregelen te implementeren, zodat de verwerking voldoet aan de vereisten van de AVG en de rechten van betrokkenen beschermt.

4.2. De overdracht van gegevens door de Beheerder vindt niet in alle gevallen plaats en niet aan alle ontvangers of categorieën ontvangers die in het privacybeleid worden aangegeven - de Beheerder verstrekt alleen gegevens wanneer dit nodig is om een bepaald doel van de verwerking van persoonsgegevens te bereiken en alleen voor zover nodig om dit te bereiken.

4.3. De persoonsgegevens van gebruikers kunnen worden overgedragen aan de volgende ontvangers of categorieën ontvangers:

4.3.1. dienstverleners die de Beheerder voorzien van IT-, technische en organisatorische oplossingen, waardoor de Beheerder de activiteiten van het bedrijf kan runnen, inclusief de website en elektronische diensten die via de Beheerder worden aangeboden (met name computersoftwareleveranciers voor het runnen van de Website, e-mail- en hostingproviders en software voor bedrijfsbeheer en het bieden van technische ondersteuning aan de Beheerder);

4.3.2. verleners van juridische en adviesdiensten die de beheerder passende ondersteuning bieden (advocatenkantoor of incassobureau);

4.3.3. koeriers, transport- en logistieke bedrijven om het bestelde product aan de Gebruiker te leveren.

5. BEWAARTERMIJN

5.1. Persoonsgegevens die op basis van toestemming worden verwerkt, worden verwerkt totdat de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens wordt ingetrokken.

5.2. Persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG) worden verwerkt voor de duur van dit belang of totdat een effectief bezwaar tegen gegevensverwerking wordt gemaakt.

5.2. Persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG) worden verwerkt voor de duur van dit belang of totdat een effectief bezwaar tegen gegevensverwerking wordt gemaakt.

5.4. Boekhoudkundige en factureringsgegevens (facturen, facturen, overschrijvingen) worden bewaard voor een periode van 5 jaar vanaf het einde van het kalenderjaar waarin het betreffende boekhouddocument is opgesteld.

6. INFORMATIE OVER DE VEREISTE / VRIJWILLIGE VERSTREKKING VAN GEGEVENS

6.1. Het verstrekken van persoonsgegevens is in de meeste gevallen vrijwillig, maar het kan nodig zijn om een bepaald doel van de verwerking te bereiken.

6.2. Als u een product wilt bestellen of een gebruikersaccount op onze website wilt aanmaken, moet u ons de nodige gegevens verstrekken om het verkoopcontract of contract voor de levering van elektronische diensten uit te voeren. Het verstrekken van gegevens is een contractuele verplichting.

6.3. In de formulieren die beschikbaar zijn op de Website, zijn de verplichte velden gemarkeerd met een sterretje. Het invoeren van andere gegevens in de formulieren is vrijwillig en optioneel.

7. INFORMATIE OVER GEEN PROFILERING EN OVERDRACHT VAN GEGEVENS BUITEN DE EER

De persoonlijke gegevens van gebruikers worden niet onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, noch worden ze overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte.